Agencija za inženjerski konsalting  je porodična frirma nastala 1986 godine.
Osnovana je pod imenom ŽIS, biro za Građevinarstvo, kao jedna od prvih privatnih firmi u Srbiji.
Dugo godina je funkcionisala pod imenom ŽIS, biro za Geotehniku i Seizmologiju, gde su stečene brojne reference na domaćem i inostranom tržištu.
Danas, pored standardnih delatnosti iz svih grana arhitekture i građevinarstva posebnost firme čini grupa usko specijalizovanih eksperata za oblasti građevinske geotehnike, inženjerske seizmologije i procene rizika.

Prevashodna delatnost je:
ELABORATI PROCENE STANJA OBJEKATA I PROCENE RIZIKA
GEOMEHANIČKI ELABORATI, PROJEKTI ZAŠTITE TEMELJNIH JAMA
SANACIJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA I KLIZIŠTA
SEIZMICKA MIKROREONIZACIJA
NUMERIČKO MODELIRANJE U GEOTEHNICI
POMOĆ OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA PRI ODREĐIVANJU PREMIJA OSIGURANJA OBJEKATA
PRAVNE USLUGE IZ OBLASTI PLANIRANJA I GRAĐENJA