Malo o konferencijama

You are currently viewing Malo o konferencijama

Još jedna velika čast mi je ukazana pozivom  da održim prezentaciju na konferenciji  International Symposium on Geotechnical Safety and Risk (ISGSR) 2015 koja se održava od 13-16 Oktobra u Roterdamu , Holandija. https://www.kivi.nl/isgsr2015/PAG000011410/Sessions.html#b7

Postoje različite konferencije. Neke od njih su mnogo velike i predstavljaju “svetsko prvenstvo u fudbalu“, gde dođu svi. Upravo jedna takva se upravo održava u Edinburgu (http://xvi-ecsmge-2015.org.uk) gde zajedno sa kolegom Srđanom Spasojevićem predstavljam Srbiju sa radom “Numerical analysis of anchored bored piles in fractured rock masses“.

Neke manje, su usko stručne, i prava su poslastica za usko specijalizovane eksperte. Predstojeći simpozijum  u Roterdamu je “mala“ konferencija, koja se bavi geotehničkim rizikom i sigurnošću. Da prevedem na srpski, tema je: Koliko su sigurnni nasipi koji naš štite od poplava? Ovde želim da naglasim da su prema međunardnoj klasifikaciji nasipi “par elkselans” geotehnički objekti i da se njima podjednako bave inženjeri hidrotehničkog i geotehničkog usmerenja https://en.wikipedia.org/wiki/Levee).

Nasipi, obrušavanje kosina, klizišta, filtracija vode kroz zemljane materijale, verovatnoća, rizici, osuguranje, predviđanje i osmatranje biće teme skupa koji planiram da posetim u Oktobru.Holandija je poznata kao zemlja koja je  je do savršenstva dovela odbranu od poplava http://pescanik.net/kako-to-rade-holandani/. Elektronski senzori za osmatranje brana, nasipa i velikih klizišta  koji se pominju u tekstu Darka Donevskog je nešto na čemu upravo radim sa svojim timom, ali o tome u nekom sledećem tekstu.

Prošle godine u ovo vreme imao sam priliku da prisustvujem, držim prezentaciju i predstavljam srpsko društvo za geotehničko inženjerstvo na 15-toj Dunavskoj konferenciji koja se odžala u Beču. Pripala mi je velika  čast da predsedavam sesijom o potpornim konstrukcijama. Pošto nemam fejsbuk nalog ne preostaje mi ništa drugo nego da Vam predložim da dok ne stignu slike iz Rotedama uživajte u fotografjama sa konferencije u Beču.