IN MEMORIAM Prof. Milan Maksimović

You are currently viewing IN MEMORIAM Prof. Milan Maksimović

(tekst preuzet iz Časopisa Građevinski Materijali i Konstrukcije)

Profesor Milan Maksimović, diplomirani inženjer građevinarstva zauvek nas je napustio 15. novembra 2014. godine u Beogradu. Rođen je u Mladenovu,kod Bačke Palanke 27.marta 1941. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je uNovom Sadu, a na Građevinskom fakultetu u Beogradu, na katedri za teoriju konstrukcija, diplomirao je 1965. godine. Nakon toga zaposlio se u preduzeću “Energoprojekt-Hidroinženjering” u birou za geotehniku u Beogradu. Veoma ambiciozan, već 1968. godine uspešno je specijalizirao inženjersku seizmologiju i zemljotresno inženjerstvo na Politehnici u Milanu i u Institutu za ispitivanje modela i konstrukcija u Bergamu. Magistrirao je, iz oblasti mehanike tla, na Imperijal koledžu u Londonu 1971. godine. U okviru doktorantskog istraživanja, kao Fulbrajtov stipendista, specijalizirao je 1975. godine
numeričke metode u geotehnici na državnom Univerzitetu u Ohaju i u Kolumbusu. Doktorirao je na fakultetu Građevinskih znanosti u Zagrebu 1978. godine pod mentorstvom čuvenog profesora Ervina Nonvajlera. Na Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu prelazi 1979. godine, gde je brzo napredovao do zvanja redovnog profesora na predmetu mehanika tla i šefa katedre za građevinsku geotehniku sve do penzionisanja 2006. godine. Više godina je predavao na Građevinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, u Subotici i Građevinskom fakultetu, Univerziteta Crne Gore, u Podgorici. Na svim ovim institucijama je važio za izuzetno uspešnog pedagoga koji je bitno unapredio nastavu iz oblasti geotehnike. Profesor Maksimović bavio se fundamentalnim aspektima mehanike tla i mehanike  stena i njenim primenama u geotehničkim istraživanjima, fundiranju složenih inženjerskih objekata, sanacijama klizišta, projektovanjem nasutih brana, različitim problemim geotehnike uz veoma uspešno korišćenje numeričkih  metoda u geotehnici. Učestvovao je na većem broju značajnih projekata i u izradi različitih ekspertiza u zemlji i inostranstvu (Egipat, Jordan, Libija, Gvajana, Gabon, Irak, Zambija, Zimbabve, Tanzanija, Turska, Peru Dubai). Kao retko koji građevinski inženjer bio je sposoban programer i autor je više programskih paketa sa širokom primenom u oblasti geotehničkog inženjerstva Među mnogim publikacijama posebno se ističe knjiga “Mehanika tla”, čije je prvo izdanje štampano 1995. godine, a poslednje – peto, izmenjeno izdanje – 2014. godine. U ovoj knjizi, kao retko koji autor, objasnio je mnoge geotehničke fenomene, a posebna vrednost knjige je što je objedinila i udžbenički i monografski karakter. Širok je spisak objavljenih radova profesora Milana Maksimovića u kojima je obuhvatio veliki broj problema iz oblasti mehanike tla i geotehničkog inženjerstva, razmatrajući: svojstva tla i stena, brana i stabilnost kosina, fundiranje građevinskih objekata na specifični terenima, klizišta, zemljotresno inženjerstvo u geotehnic i primene numeričkih metoda u njoj i drugo. Ističemo da je, profesor Maksimović, autor većeg broja radova objavljenih u inostranstvu (SAD, Engleska, Nemačka, Španija, Austrija, Danska, Brazil, Japan, dr.). U međunarodnim časopisima i internacionalnim naučnim skupovima objavio je 58 radova, gde preovlađuju oni sa Svetskih i Evropskih konferencija. Isti broj radova objavio je i u domaćim časopisima i naučnim skupovima organizovanim u našoj zemlji. Ističu se radovi koje je objavio u istaknutim međunarodnim časopisima kao što su “Geotechnique”, “Rock Mechanics and Rock Engineering” i “Journal of Geotechnical Engineering ASCE-Američko udruženje građevinskih inženjera”. Njegovi radovi su naišli na snažan odjek ne samo kod nas nego i u inostranstvu gde je zabeleženo 162 citata (u bazi Google Sholar), a više puta je citiran u magistarskim tezama i doktorskim disertacijama u svetu i našem regionu. Bio je dugogodišnji predsednik “Srpskog društva za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo” sa zapaženom aktivnošću u njemu i u Svezu građevinskih inženjera Srbije. Od značaja je pomenuti da je u ovom periodu učinio veliki napor da učestvuje na svetskim i evropskim konferencijama za Geotehničko inženjerstvo i da o njima informiše naše članstvo. Godinama je kao predsednik našeg društva bio most između nas i međunarodnog društva i mnogih inostranih istraživača i eksperata u oblasti geotehnike. To je činio informišući članoveDruštva o svim bitnim aktivnostima u svetu, tako da smo bez obzira na probleme koji nas okružuju, zahvaljujući njemu, imali sve potrebne informacije. Vredno je pomenuti da je bio član uređivačkih odbora i recenzent u međunarodnim časopisima iz oblastigeotehnike, jedini iz Srbije, što svedoči o njegovom visokom ugledu u inostranstvu. Njegovi doprinosi i dometi su visoko ocenjeni od najeminentnijih stručnjaka iz oblasti geotehnike. Posebnu zahvalnost profesoru Maksimoviću su izrazili utemeljivači i izdavači međunarodnog naučnog časopisa Acta Geotechnica Slovenica. On je od početka bio aktivni član uređivačkog odbora sa velikim zaslugama, što je časopis uvršćen u Thomsonovu bazu Science Citation Index Expanded in Journal Citation Reports/Science Edition. Zapažena je njegova aktivnost u izdavačkom savetu časopisa “Izgradnja”. Poslednjih godina, neposredno pre i nakon penzionisanja, ispoljio je zapaženu aktivnost na pripremi i organizaciji naučno-stručnih skupova “Geotehnički aspekti u građevinarstvu” koje je organizovalo “Srpsko društvo za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo” sa “Savezom građevinskih inženjera Srbije”. Profesor Milan Maksimović je bio veoma cenjen naučnik i univerzitetski nastavnik koji je sa svojim pronicljivim kritičkim mišljenjem, već decenijama, obogatio graditeljstvo u sferi geotehničkog inženjerstva. Njegovo delovanje i dometi u ovoj oblasti su visoko ocenjeni među uglednim istraživačima u svetu. Priznanje za njegov ukupni doprinos je i njegov izbor za redovnog člana Inženjerske akademije Srbije u koje je posmrtno promovisan 24. novembra o. g.

Radomir Folić
Nenad Šušić
Ludvik Trauner